Національна Комісія Регулювання Електроенергетики України 

Я хочу тут работать
×

Національна Комісія Регулювання Електроенергетики України 

Основні завдання комісії
 

участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів;
державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;
сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, зберігання та реалізації газу, нафти і нафтопродуктів;
забезпечення проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;
забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів і послуг;
захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу, нафти та нафтопродуктів;
розроблення і затвердження правил користування електричною енергією та газом;
координація діяльності державних органів у питаннях регулювання ринків енергоносіїв;
видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (ліцензійними умовами), передачу та постачання електричної енергії, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності зі зберігання природного газу (ліцензійними умовами), і постачання природного газу, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;
контроль за додержанням ліцензіатами умов здійснення ліцензованої діяльності.